Listování
od 

Prokopskému údolí dal jméno poustevník. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 127 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prokřemenělá dřeva Mongolska / Morávek, Rostislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 191-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Prokřemenělá dřeva z Vlasatic / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách / Adamovič, Jiří, Havránek, P. -- In: Bezděz -- Roč. 14, - (2005), s. 133-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prolog: Úvod do dynamické geomorfologie tektonicky aktivních zón
Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones / Kalvoda, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 30, suppl. (1995), p. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Prolongační úspěchy v jeskyni Liščí díra T/7 v letech 1999-2001 / Frgala, Zdeněk, Kolařík, Jiří, Kos, Petr, Rakušan, Jaroslav -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 154-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Proluvial sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin
Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve / Králík, František, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie] / Suk, Miloš, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ] / Frynta, D. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 105-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 89-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proměnná délka slunečních cyklů jako frekvenčně modulované oscilace / Střeštík, Jaroslav -- In: 13. Celoštátny slnečný seminár -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999 / Kallabová, Eva -- In: 13. konwersatorium wiedzy o mieĽce -- s. 113-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století / Klapka, Pavel, Křemenová, G., Martinát, Stanislav, Vyskočil, Aleš -- In: Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- s. 196-196
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století / Klapka, Pavel, Křemenová, G., Martinát, Stanislav, Vyskočil, Aleš -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 1167-1173
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století / Klapka, Pavel, Martinát, Stanislav, Vyskočil, Aleš -- In: Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006 -- s. 137-162
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve / Štýs, Stanislav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-06-1 -- s. 145-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody / Klapka, Pavel, Nováková, Eva, Vyskočil, Aleš -- In: Miscellanea geographica. 14, Universitatis bohemiae occidentalis -- S. 169-174
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století / Klapka, Pavel, Nováková, Eva, Vyskočil, Aleš -- In: Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace -- S. 15-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG