Listování
od 

Proof of sodalite structures in geopolymers / Bednařík, V., Hanzlíček, Tomáš, Skoba, O., Slavík, R., Vondruška, M. -- In: Chemické listy -- s. 36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Propad v objektu Ministerstva národní obrany v Praze / Cílek, Václav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 33, - (2001), s. 13-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory / Bartoš, Martin, 1959- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic / Dvořáková, Jitka, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost / Jiřička, Josef, 1946- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu / Baldík, Vít, Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman -- In: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- ISBN _ -- 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Proper pumping tests - inevitable condition for correct interpretation / Malík, Peter -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 41 (1986), p. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Properties and performance of polysiloxane-derived ceramic matrix in heat resistant composites reinforced with R-glass or fine ceramic fibres / Černý, Martin, Glogar, Petr, Machovič, V., Sucharda, Zbyněk -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 49, č. 3 (2005), s. 145-152
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Properties and simpli fi cations of constitutive time-discretized elastoplastic operators / Sysala, Stanislav -- In: ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik -- Roč. 94, č. 3 (2014), s. 233-255
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Properties and utilization of lignite from the Czech Part of the Vienna Basin / Borecká, Lenka, Havelcová, Martina, Michna, Ondřej, Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: 23rd Annual Meeting of The Society for Organic Petrology. Abstracts book -- S. 86-87
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Properties monitoring of portland and aluminous mixes
The properties of 2-D C/C composites with a matrix based on a mixture of polyimide ITA and pitches / Balík, Karel, Buryan, P., Goykhman, M. Ya., Mikhailov, A. A., Polívka, Petr, Yudin, V. E. -- In: Extended Abstracts and Programme -- s. 493-494
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Properties of active coal impregnated with surface layer of AgMnO4 / Medek, Jiří, Vaverková, Zdena, Weishauptová, Zuzana -- In: Carbon`94 -- s. 412-413
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- S. 653-658
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Properties of carbonisation products obtained from impregnated coal / Kaloč, M., Plevová, Eva, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka -- In: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB - Technical University of Ostrava -- -, - (2008), s. 52-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Properties of Flotation Wastes Produced by RD Jeseník
Properties of glass cores of optical fibers prepared via coating of thin layers into glass substrate tubes / Berka, Zbyněk, Berková, Daniela, Hayer, Miloš, Kašík, Ivan, Langrová, Anna, Matějec, Vlastimil -- In: Solid State Chemistry 2000. Book of Abstracts -- ISBN 80-238-5520-4 -- s. 81
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ