Listování
od 

Properties of the zeroth-, first-, and higher-order approximations of attributes of elastic waves in weakly anisotropic media / Farra, V., Pšenčík, Ivan -- In: Journal of the Acoustical Society of America -- Roč. 114, č. 3 (2003), s. 1366-1378
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Properties of weak contrast PP reflection/transmission coefficients for weakly anisotropic elastic media / Martins, J. L., Pšenčík, Ivan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 45, č. 2 (2001), s. 176-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Properties of weak contrast PP reflection/transmission coefficients for weakly anisotropic elastic media / Martins, Jorge Leonardo, Pšenčík, Ivan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 45, no. 2 (2001), p. 176-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Prophete between fever and distance
Prophetenfieber und Distanzierung / Pospíšil, MIlan -- In: Giacomo Meyerbeer: Le Proph?te. Edition - Konzeption - Rezeption. Bericht zum Internationalen Kongress 13.-16. Mai 2007 Folkwang Hochschule Essen-Werden. -- ISBN 978-3-487-14320-0 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Prophylitized basalts and plagiodacites of Permian metasediments of the Tríbeč crystalline complex
Proplyněná minerální voda při západním okraji Doupovských hor (Česká republika): Vznik interakcí voda-hornina s hlubinným CO2.
Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995 / Kučera, Petr, Vrtal, Viktor -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 529-533
Zdroj: ČGS (UNM)
Propojený pravěký svět / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 40 (2009), s. 58-60
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A proposal for classification of surface mining forms
A proposal for forest management principles for respective zones
Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems / Ondrejíčková, Anna, Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 4 (1991), s. 231-240
Zdroj: ČGS (UNM)
A proposal for use of dumps remaining from former graphite exploitation. Studies on history of mining
The proposal of a database of physical and mechanical properties of soils
A proposal of a slide-on coaxial standard in compliance with the new method of the standardizing and calibration of gamma ray logging
The Proposal of a stratigraphic division of the Late Palaeozoic basins in the Central and West Bohemian region
The proposal of criteria for complex estimation of old dumps in the ore- and uranium mining districts. The example of the selected localities by Kutná Hora and by Příbram
Proposal of database application for filling of data of coal basins of Czech republic
Proposal of detailed biostratigraphic subdivision of the Lochkovian in the Prague Synform / Carls, P., Hladil, Jindřich, Koptíková, Leona, Slavík, Ladislav, Vacek, F., Valenzuela-Ríos, J. I. -- In: Field workshop 2008 IGCP 499-UNESCO "Devonian Land-Sea Interaction, Evolution of Ecosystems and Climate" (DEVEC) : abstracts -- S. 15-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics / Cajz, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 7-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ