Listování
od 

Proposed biostratigraphical division of the Europian continental Neogene and Quaternary based on muroid rodents(Rodentia:Mammalia).International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratiography of Arvicolids (Rodentia, Mammalia) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Heinrich, Wolf-Dieter -- In: International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)" -- ISBN 3-923871-40-6 -- s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Proposed classification and nomenclature of gneisses and granites of Izera block (wsterv Sudetes)
Proposed principles of mining law in relation to the protection of mineral resources and to the ecological control of mining
Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences / Goczan, Ferenc, Planderová, Eva -- In: Palaeovegetational Development in Europe and Regions Relevant to its Palaeofloristic Evolution -- ISBN 3-400275-44-0 -- s. 359-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Proposition of a Solution for the Setting of the Abrasive Waterjet Cutting Technology / Grznárik, R., Harničárová, M., Kušnerová, M., Valíček, Jan, Zavadil, J. -- In: Measurement Science Review -- Roč. 13, č. 5 (2013), s. 279-285
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proposition of Turonian boumdaries of the Tethyan realm on the basis of Foraminiferes / Salaj, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 4 (1986), p. 483-499
Zdroj: ČGS (UNM)
Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách / Kolman, František -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 65-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Propustnost eluvií skalních hornin / Veselý, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Propustnost závalového prostoru stěnového porubu / Ševčík, David -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 2 (2004), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča / Ďurovič, Vincent, Ďurovičová, Marta, Korikovskij, Sergej Petrovič, Laputina, Irina Petrovna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 407-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosecké katakomby / Cílek, Václav, 1955- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 5 (1987), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosecké podzemí / Pašek, Jaroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 1 (2000), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosecké podzemí skrývá lomy, kde se v minulosti těžil jemný písek. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 186 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění / Cílek, Václav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 4 (1999), s. 26-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění / Cílek, Václav, jr. -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 4 (1999), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování / Lešner, Jeroným -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 4 (2004), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Prospect of the Paleozoic reef structures of the SE slope of the Bohemian Massif
Prospect of the Pukanec ore district from the point of view of realized prospecting works, Central Slovakia
Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts. / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Daňko, Ivan, Orel, Petr, Rejl, Luboš, 1940-, Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Bicentennial Gold 88 : Melbourne, Victoria, May 16-20, 1988 : extended abstracts, poster programme ; volume 1. Geological Society of Australia abstracts series ; no. 23 -- ISBN 0-909869-63-4 -- s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Prospecting of ballast sources. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base