Listování
od 

Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky) / Landwein, W. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 453-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení / Dovina, Vladimír, Rapant, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 157-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosperous Mafic and Ultramafic Bodies for PGE Mineralization in the Bohemina Massif / Knésl, Ilja -- In: Understanding the genesis of ore deposits to meet the demands of the 21st century: 12th Quadrennial IAGOD symposium 2006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel. -- s. 153-154
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prostor pod širým nebem / Žigová, Anna -- In: Bacín - brána podzemí -- s. 92-107
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko / Mikuláš, Radek -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 46-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prostorová analýza škod způsobených silným větrem a vichřicemi v českých zemích od roku 1500
Prostorová proměnlivost a dlouhodobé trendy v hmotové bilance N a S v malých lesních povodí střední Evropy
Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti / Brázdil, Rudolf, 1951- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd (1987), s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání / Hynek, Alois -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorové informace na internetových vyhledávacích serverech / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 1 (2003), s. 15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech / Vaishar, Antonín -- In: Územní plánování a urbanismus -- 1993, 20, č. 5 (1993), s. 281-282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš / Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Prostorové strukturované sítě v MKP / Jakl, Ondřej, Kolcun, Alexej, Malík, Josef -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře -- s. 56-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prostranstvennaja izmenčivosť kolebanija rjadov godovych summ atmosfernych osadkov v jevropejskoj oblasti
Prostranstvennoje izmenenije gidrofizičeskich charakteristik počv - gidravličeskije svojstva počv
Prostranstvennoje izmenenije gidrofizičeskich charakteristik počv - retencionnyje svojstva počv
Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců / Musil, Rudolf -- In: Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie -- 12
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF