Listování
od 

Proterozoic and Paleozoic Metalliferous Events In the Geodynamic Evolution of the Bohemian Massif (Czech Republic) / Kříbek, Bohdan -- In: Journal of Conference Abstracts -- ISBN 1362-0886 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Proterozoic-Archean boundary in the mantle lithosphere of eastern Fennoscandia as seen by seismic anisotropy / Babuška, Vladislav, Kozlovskaya, E., Plomerová, Jaroslava, Raita, T., Vecsey, Luděk -- In: Journal of Geodynamics -- ISSN 0264-3707 -- Roč. 41, č. 4 (2006), s. 400-410
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proterozoic-Archean boundary in the upper mantle of eastern Fennoscandia as seen by seismic anisotropy / Babuška, Vladislav, 1937-, Kozlovskaya, E., Plomerová, Jaroslava, Vecsey, Luděk -- In: Bulletin of the Geological society of Finland -- ISSN 0367-5211 -- No. 1 (2006), p. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Proterozoic carbonates and their silicified equivalents
Proterozoic metasedimentary rocks of the Altenberg block
The Proterozoic on the map sheet Přeštice
Proterozoic polymetallic mineralization in underlying rocks of Carboniferous basin in the Slaný mine
Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: A contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic) / Waldhausrová, Jarmila -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 23, - (1997), s. 151-180
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic) / Waldhausrová, Jarmila -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 23 (1997), p. 151-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty? / Vavrdová, Milada -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice) / Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Proterozoické parametamorfity altenberské kry / Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově / Kettnerová, Marcela, Mikuláš, Radek -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 5 (1992), s. 327-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice) / Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Protikladnost a spolupůsobení endogenních a exogenních geomorfologických procesů / Ivan, Antonín -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 1 (1987), s. 38-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Proto-Geological Map dated 1806 by Stanislaw Staszic and its role in the early 19th century process of modern geological map contexture / Čejchanová, Alena, Kozák, Jan -- In: INHIGEO Meeting 2007: The Historical Relationship Between Geology and Religion. Abstracts and Field Guides -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko) / Balla, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát / Miklóš, Jaroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)