Listování
od 

Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice) / Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Protikladnost a spolupůsobení endogenních a exogenních geomorfologických procesů / Ivan, Antonín -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 1 (1987), s. 38-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Proto-Geological Map dated 1806 by Stanislaw Staszic and its role in the early 19th century process of modern geological map contexture / Čejchanová, Alena, Kozák, Jan -- In: INHIGEO Meeting 2007: The Historical Relationship Between Geology and Religion. Abstracts and Field Guides -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko) / Balla, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát / Miklóš, Jaroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [47]
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolith analysis of metamorphic siliciclastic rocks in the Erzgebirge Mts., Germany / Lorenz, Winfried -- In: Sedimentary geology -- ISSN 0037-0738 -- Vol. 94, no. 1-2 (1995), p. 43-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective / Franěk, Jan, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Mineralogical Magazine -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Protolith of crystalline schists of the Malé Karpaty Mts
Protopeneroplide Foraminifers from lowermost Cretaceous of the Štramberk carbonate platform (Outer Western Carpathians) / Soták, Ján, 1957- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 6 (1987), p. 651-667
Zdroj: ČGS (UNM)
Protorthacean brachiopods from the Middle Cambrian of Morocco / Geyer, Gerd, Mergl, Michal -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 71, no. 5 (1997), p. 791-812
Zdroj: ČGS (UNM)
Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Z., Vilímek, V. -- In: Geomorfologický sborník 5 -- s. 72
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Zdeněk, 1960-, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí / Dvořáček, Jan, Kazda, Ivo, Kučerová, Jitka -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 267-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudění podzemní vody v jednotlivé puklině s proměnlivým rozevřením
Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Kadlecová, Renáta, Lachman, Vladimír, Musil, Vojtěch -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudění v trysce s pohyblivou stěnou / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard -- s. 183-188
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG