Listování
od 

Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko) / Balla, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát / Miklóš, Jaroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [47]
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolith analysis of metamorphic siliciclastic rocks in the Erzgebirge Mts., Germany / Lorenz, Winfried -- In: Sedimentary geology -- ISSN 0037-0738 -- Vol. 94, no. 1-2 (1995), p. 43-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective / Franěk, Jan, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Mineralogical Magazine -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Protolith of crystalline schists of the Malé Karpaty Mts
Protopeneroplide Foraminifers from lowermost Cretaceous of the Štramberk carbonate platform (Outer Western Carpathians) / Soták, Ján, 1957- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 6 (1987), p. 651-667
Zdroj: ČGS (UNM)
Protorthacean brachiopods from the Middle Cambrian of Morocco / Geyer, Gerd, Mergl, Michal -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 71, no. 5 (1997), p. 791-812
Zdroj: ČGS (UNM)
Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Z., Vilímek, V. -- In: Geomorfologický sborník 5 -- s. 72
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Zdeněk, 1960-, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí / Dvořáček, Jan, Kazda, Ivo, Kučerová, Jitka -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 267-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudění podzemní vody v jednotlivé puklině s proměnlivým rozevřením
Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Kadlecová, Renáta, Lachman, Vladimír, Musil, Vojtěch -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudění v trysce s pohyblivou stěnou / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard -- s. 183-188
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras) / Bruthans, Jiří, Himmel, Jan, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 26, č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu / Bruthans, Jiří, Jež, M., Kamas, Jiří, Vysoká, Helena -- In: Speleoforum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, č. 1 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí / Dopita, Miloslav, Dvořák, P., Honěk, J. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 133-144
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG