Listování
od 

Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective / Franěk, Jan, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Mineralogical Magazine -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Protolith of crystalline schists of the Malé Karpaty Mts
Protopeneroplide Foraminifers from lowermost Cretaceous of the Štramberk carbonate platform (Outer Western Carpathians) / Soták, Ján, 1957- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 6 (1987), p. 651-667
Zdroj: ČGS (UNM)
Protorthacean brachiopods from the Middle Cambrian of Morocco / Geyer, Gerd, Mergl, Michal -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 71, no. 5 (1997), p. 791-812
Zdroj: ČGS (UNM)
Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Z., Vilímek, V. -- In: Geomorfologický sborník 5 -- s. 72
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Zdeněk, 1960-, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí / Dvořáček, Jan, Kazda, Ivo, Kučerová, Jitka -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 267-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Proudění podzemní vody v jednotlivé puklině s proměnlivým rozevřením
Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Kadlecová, Renáta, Lachman, Vladimír, Musil, Vojtěch -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudění v trysce s pohyblivou stěnou / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard -- s. 183-188
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras) / Bruthans, Jiří, Himmel, Jan, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 26, č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu / Bruthans, Jiří, Jež, M., Kamas, Jiří, Vysoká, Helena -- In: Speleoforum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, č. 1 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí / Dopita, Miloslav, Dvořák, P., Honěk, J. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 133-144
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice / Tichánek, František, 1949-, Tichánek, Roman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 4 (2010), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů / Bláha, P., Gruntorád, Boris, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1 -- s. 31-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Provenance of ferruginous sandstones and conglomerates used for the building of the romanesque Judita Bridge in Prague
Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study / Leichmann, Jaromír, Salata, Dorota -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)