Listování
od 

Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras) / Bruthans, Jiří, Himmel, Jan, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 26, č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu / Bruthans, Jiří, Jež, M., Kamas, Jiří, Vysoká, Helena -- In: Speleoforum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, č. 1 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí / Dopita, Miloslav, Dvořák, P., Honěk, J. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 133-144
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice / Tichánek, František, 1949-, Tichánek, Roman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 4 (2010), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů / Bláha, P., Gruntorád, Boris, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1 -- s. 31-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Provenance of ferruginous sandstones and conglomerates used for the building of the romanesque Judita Bridge in Prague
Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study / Leichmann, Jaromír, Salata, Dorota -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne -- ISSN 0867-7360 -- Roč. 17, č. October (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic) / Budil, Petr, Drost, K., Fatka, Oldřich, Kraft, P., Linnemann, U., Marek, J., Wemmer, K. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 2 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic) / Budil, Petr, 1969-, Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, 1946-, Wemmer, Klaus -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 2 (2003), p. 147-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis / Filip, Jiří, Mixa, Petr, Murakami, Masaki, Nývlt, Daniel, Svojtka, Martin, Vávrová, Jitka -- In: Antarctic Science -- ISSN 0954-1020 -- Roč. 21, č. 6 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis / Filip, Jiří, Mixa, P., Murakami, Masaki, Nývlt, D., Svojtka, Martin, Vávrová, J. -- In: Antarctic Science -- ISSN 0954-1020 -- Roč. 21, č. 6 (2009), s. 593-607
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis / Filip, Jiří, Macáková, Jitka, Mixa, Petr, Murakami, Masaki, Nývlt, Daniel, Svojtka, Martin -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15): Suppl. S -- ISBN 0016-7037 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis / Filip, Jiří, Macáková, J., Mixa, P., Murakami, Masaki, Nývlt, D., Svojtka, Martin -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 71, 15 S1 (2007), A990-A990
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone / Adamová, Marie, Franců, Juraj, Hanžl, Pavel, Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 50, č. x (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr (2000)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Provenance, geotechnic setting, and early diagenetic processes of the Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 2 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF