Listování
od 

Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 146, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft -- ISSN 1609-0144 -- Roč. 146, č. September (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline / Biernacka, Julita -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 56, no. 2 (2012), p. 315-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance of würm, late pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage
Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence / Lisá, Lenka, Uher, P. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 57, č. 5 (2006), s. 397-403
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence / Lisá, Lenka, Uher, Pavel -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 57, no. 5 (2006), p. 397-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague / Chotěbor, Petr, 1950-, Měchura, Petr, Válek, Jan, Zeman, Antonín -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš -- In: Neues Jahrbuch für Geologie Und Paläontologie-Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 242, č. 1 (2006), s. 83-101
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 242, no. 1 (2006), p. 83-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance study as a tool for evaluation of natural and anthropogenic origin of heavy metals in modern fluvial sediments / Adamová, Marie, Faimon, Jiří, Holoubek, Ivan, Nehyba, Slavomír -- In: Abstract of 27th IAS Meeting of Sedimentology 2009, Alghero -- ISBN 978-88-6025-123-7 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Provenance study of Czech marbles based on a comparison of mineralogical-petrographic, cathodoluminescence, plus C and O isotopic characteristics / Černíková, Alena, Přikryl, Richard, Šťastná, Aneta -- In: Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009) -- ISBN 978-84-939033-8-1 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition / Martínek, Karel, 1972-, Štolfová, Kateřina -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 3 (2009), p. 555-568
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic): exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition. / Martínek, Karel, Štolfová, Kateřina -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic" / Přikryl, Richard, 1968-, Siegl, Petr, 1948-, Svobodová, Jiřina -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 105-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno / Němec, Filip, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno / Němec, Filip, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenience a postdepoziční nízkoteplotní vývoj sedimentárních hornin pánve Jamese Rosse (Antarktický poloostrov) podle fission track analýz
Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra / Nováček, Karel, 1968-, Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 153-156, Příl. XIV
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů / Otava, Jiří, 1950-, Plička, Miroslav, Žůrková, Ivona -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 115-125
Zdroj: ČGS (UNM)