Listování
od 

Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic): exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition. / Martínek, Karel, Štolfová, Kateřina -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic" / Přikryl, Richard, 1968-, Siegl, Petr, 1948-, Svobodová, Jiřina -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 105-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno / Němec, Filip, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno / Němec, Filip, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Provenience a postdepoziční nízkoteplotní vývoj sedimentárních hornin pánve Jamese Rosse (Antarktický poloostrov) podle fission track analýz
Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra / Nováček, Karel, 1968-, Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 153-156, Příl. XIV
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů / Otava, Jiří, 1950-, Plička, Miroslav, Žůrková, Ivona -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 115-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů / Buriánek, David, Lisá, Lenka, Uher, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 147-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů / Buriánek, D., Lisá, Lenka, Uher, P. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 90, č. 2004 (2005), s. 147-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85 / Knížetová, Ludmila, Pecina, Pavel, Pivničková, Marie -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 16 (1987), s. 7-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Prověření některých předpokládaných vztahů mezi slapy a magnetismem planet / Novotný, Oldřich, 1942-, Urban, Ludvík -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 276-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Provincionality of the Jurassic-Lower Cretaceous Dasycladacean Algae and Large Foraminifera and its Implication in the Western Tethyan Palinspastic Schemes / Soták, Ján -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [60]
Zdroj: ČGS (UNM)
Proving of possible optimal utilization of groundwaters in some mountain ranges of West Carpathians Mts.
Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích / Buzinov, S. N., Dorda, Otakar, Osswald, Horst, Plachý, Stanislav, Semjonov, O. G., Wallner, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 287-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach / Krzemiński, Leszek -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 417 (2005), s. 27-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Proximal Femur Bone Density of the Great Moravian Population from Mikulčice Evaluated by Dual-Energy X-ray Absorptiometry. / Likovský, Jakub, Velemínský, Petr, Zikán, Vít (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Proxy mapping of fly-ash pollution of soils around a coal-burning power plant: a case study in the Czech Republic / Kapička, Aleš, Macháčková, K., Petrovský, Eduard, Ustjak, S. -- In: Journal of geochemical exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 66, 1/2 (1999), s. 291-297
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 62-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě / Horák, Vladislav, Pavlík, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)