Listování
od 

Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů / Buriánek, David, Lisá, Lenka, Uher, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 147-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů / Buriánek, D., Lisá, Lenka, Uher, P. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 90, č. 2004 (2005), s. 147-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85 / Knížetová, Ludmila, Pecina, Pavel, Pivničková, Marie -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 16 (1987), s. 7-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Prověření některých předpokládaných vztahů mezi slapy a magnetismem planet / Novotný, Oldřich, 1942-, Urban, Ludvík -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 276-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Provincionality of the Jurassic-Lower Cretaceous Dasycladacean Algae and Large Foraminifera and its Implication in the Western Tethyan Palinspastic Schemes / Soták, Ján -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [60]
Zdroj: ČGS (UNM)
Proving of possible optimal utilization of groundwaters in some mountain ranges of West Carpathians Mts.
Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích / Buzinov, S. N., Dorda, Otakar, Osswald, Horst, Plachý, Stanislav, Semjonov, O. G., Wallner, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 287-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach / Krzemiński, Leszek -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 417 (2005), s. 27-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Proximal Femur Bone Density of the Great Moravian Population from Mikulčice Evaluated by Dual-Energy X-ray Absorptiometry. / Likovský, Jakub, Velemínský, Petr, Zikán, Vít (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Proxy mapping of fly-ash pollution of soils around a coal-burning power plant: a case study in the Czech Republic / Kapička, Aleš, Macháčková, K., Petrovský, Eduard, Ustjak, S. -- In: Journal of geochemical exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 66, 1/2 (1999), s. 291-297
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 62-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě / Horák, Vladislav, Pavlík, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii / Stoklasa, Jaroslav, Šťastný, Martin -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 10, č. 4 (2004), s. 35-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku / Klusáček, Petr -- In: Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období -- s. 17-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010 / Střeštík, Jaroslav -- In: Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference -- S. 155-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík / Faust, František -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk) / Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)