Listování
od 

Prvková analýza a speciace / Rychlovský, Petr -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR / Obernauer, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 1136-1142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel -- In: Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- s. 191-192
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska / Ivan, Peter -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 159-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách / Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel, 1957- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu / Kus, Čestmír, Slivka, Vladimír, 1953-, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 15-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu / Chramosta, Jiří -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu / Chramosta, Jiří -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie / Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 388-396
Zdroj: ČGS (UNM)
První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku / Goliáš, Viktor, Korbelová, Zuzana, Procházka, Václav, Rajlich, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2010, č. 1 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO / Budil, Petr, Kříž, Jiří -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
První cenomanský dinosaur ze střední Evropy (Česká republika)
První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 221
Zdroj: ČGS (UNM)
První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, č. 1 (1998), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny" / Hendrychová, Markéta, Řehoř, Michal, Šálek, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993 / Opluštil, Stanislav, 1962-, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993), s. 388
Zdroj: ČGS (UNM)
První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti) / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 220-225
Zdroj: ČGS (UNM)
První fosilní spongie z Antarktidy a její paleobiogeografický význam / Crame, Alistar, Vodrážka, Radek -- In: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů -- ISBN 978-80-87443-00-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu / Burda, Jiří, Čtyroká, Jiřina, Drábková, Jana, Myslil, Vlastimil, Pošmourný, Karel, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)