Listování
od 

První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 29 (2003), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)
První mezinárodní regionální geomorfologická konference / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
První miliardy let historie Země / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 2 (1986), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález edrioasteroidů (Echinodermata) v českém devonu (Barrandien)
První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C) / Petr, Václav, 1953- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 152, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález kosterních zbytků dinosaurů v Antarktidě / Špinar, Zdeněk V. -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 70, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk / Fišera, Milan, 1937-, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 202-203
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk / Fišera, Milan, Losos, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15, č. 1 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
První nález ofiocistioideí (Echinodermata) v českém spodním devonu
První nález stopy dinosaura v České republice (podkrkonošská pánev) a její stratigrafický význam
První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium) / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv) / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 206-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XII, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno / Gilíková, Helena, Mikuláš, Radek, 1964-, Vavrdová, Milada -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 56-59
Zdroj: ČGS (UNM)
První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) / Gilíková, Helena, Mikuláš, Radek, Vavrdová, Milada -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) / Gilíková, H., Mikuláš, Radek, Vavrdová, Milada -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2006, - (2007), s. 56-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
První nálezy kompresně ztlačených fosílií rodu Spencerisporites (Scott) emend. a jejich izospóry z bolsovu (Pennsylvanian) kladensko-rakovnické a radnické pánve, Česká republika.
První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem / Hájek, Lubomír, Otáhal, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 177-180
Zdroj: ČGS (UNM)