Listování
od 

První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky / Gruntorád, Jan, jr., Iljin, Jurij, Landa, Ivan, Mašjanov, Nikolaj, Šolupov, Sergej -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
První známky života na Zemi / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 353-354
Zdroj: ČGS (UNM)
První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 1 (1999), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872 / Mayová, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 92-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Morava a Slezsko v geologické minulosti -- s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra / Fendek, Marián, Lučeničová, Lúdmila -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 293-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý nález luzonitu na Slovensku / Jeleň, Stanislav, Malov, Vladimir Sergejevič -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve / Elečko, Michal, Kantorová, Viera, Klubert, Ján, Lehotayová, Růžena, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Č. 5 (1987), s. 417-422
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS / Planderová, Eva, 1932-1992 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy / Franců, Juraj, 1957-, Franko, Ondrej, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 453-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Przeglad badan nad neotektonika Polski
Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) / Żaba, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 12 (2002), s. 1226-1227
Zdroj: ČGS (UNM)
Przemiany termiczne kaolinu Sedlec w swietle zmian powierzchni wlascivej
Przyklady waznych stanowisk geologicznych w Sudetach czeskich
Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk) / Achramowicz, Stanisłav, Lorenc, Marek -- In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego -- Roč. 56, č. 1-2 (1986), s. 73-108, 6 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka / Obrhel, Jiří -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice) / Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Přechodní granity karlovarského plutonu / Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 49-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Otava, Jiří -- In: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Přechody vnitřních planet přes sluneční disk / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 26-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ