Listování
od 

Pseudokrasové fosfát-alofanové speleotémy z ledových slují v NP Podyjí / Cílek, Václav, Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Speleo. 26 -- s. 20-27
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia / Esterhás, István, Gaál, Ľudovít -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 71-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové javy Polany / Kubíny, Dušan -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 175-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně / Baroň, Ivo (2001) -- In: Příroda Valašska -- ISBN 80-238-7892-1 -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 2 (2003), s. 165-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112) / Albrecht, J., Baroň, I., Bílková, D., Mikuláš, Radek, Mlejnek, R., Zelenka, A. -- In: Jeskyně -- S. 234-235
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jeskyně Beskyd / Wagner, Josef, 1951- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 4, č. 2 (1984), s. 20-21, foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve / Bílková, D., Hromas, J., Mertlík, J., Mikuláš, Radek, Ouhrabka, V., Vitek, J. -- In: Jeskyně -- S. 283-304
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123) / Andrejkovič, T., Bílková, D., Cílek, Václav, Hromas, J., Mikuláš, Radek, Vitek, J. -- In: Jeskyně -- S. 262-266
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín) / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, jr., Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů / Baroň, I., Cílek, Václav, Melichar, R. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 84-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku / Musil, Jaromír -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 45-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 335
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141) / Bílková, D., Chvátal, P., Hromas, J., Mlejnek, J., Vařilová, Zuzana -- In: Jeskyně -- S. 271-276
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jeskyně Švédska / Wagner, Josef -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 157-160, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně u Hradska / Zimerman, Václav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 9, č. 8 (1984), s. 505-506
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně u mlýna Kroužek na Kokořínsku / Hörbinger, Karel, Zimerman, Václav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 5 (1986), s. 307-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších / Pilous, Vlastimil -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 30 (1993), s. 117-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jeskyně v pískovcích Tiských a Rájeckých stěn / Mikuláš, Radek -- In: Speleofórum 2000 -- s. 27-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ