Listování
od 

Pseudokrasové jevy odkrývané hornickou činností / Cílek, Václav -- In: Svět v podzemí -- s. 42-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 15 (1989), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách / Chvátal, Petr -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu / Vítek, Jan -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 71-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové tvary ve Vsetínských vrších / Kirchner, Karel -- In: 5. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe Zbior referatow -- s. 41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. 19. 19 / Mikuláš, Radek -- In: Speleo -- s. 28-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasový fenomén: esej o mé nejistotě / Bosák, Pavel, Bosák, Pavel, 1951- -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve -- s. 1-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace / Gadas, Petr, 1971-, Losos, Zdeněk, 1962-, Prokop, Jiří, Všianský, Dalibor -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), s. 3-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic / Cílek, Václav -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, - (1993), s. 24-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic / Cílek, Václav, jr. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, č. 1-2 (1993), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika / Cháb, Jan, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 45 (2005), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách / Novotný, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 409-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku / Gába, Zdeněk, 1939-, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)