Listování
od 

Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 71-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudokrasové tvary ve Vsetínských vrších / Kirchner, Karel -- In: 5. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe Zbior referatow -- s. 41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. 19. 19 / Mikuláš, Radek -- In: Speleo -- s. 28-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudokrasový fenomén: esej o mé nejistotě / Bosák, Pavel, Bosák, Pavel, 1951- -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve -- s. 1-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace / Gadas, Petr, 1971-, Losos, Zdeněk, 1962-, Prokop, Jiří, Všianský, Dalibor -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), s. 3-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic / Cílek, Václav -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, - (1993), s. 24-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic / Cílek, Václav, jr. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, č. 1-2 (1993), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika / Cháb, Jan, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 45 (2005), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách / Novotný, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 409-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku / Gába, Zdeněk, 1939-, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorphoses of muscovite and ripidolite after cordierite from the Kaplice Unit Area (Moldanubian, Southern Bohemia)
Pseudomorphs built by talc at Peklo near Habry
Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia / Korbel, Petr, Novák, Milan, 1952-, Odehnal, František -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 10 (1991), s. 473-480
Zdroj: ČGS (UNM)