Listování
od 

Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika / Cháb, Jan, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 45 (2005), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách / Novotný, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 409-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku / Gába, Zdeněk, 1939-, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorphoses of muscovite and ripidolite after cordierite from the Kaplice Unit Area (Moldanubian, Southern Bohemia)
Pseudomorphs built by talc at Peklo near Habry
Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia / Korbel, Petr, Novák, Milan, 1952-, Odehnal, František -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 10 (1991), s. 473-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů / Moravcová, Hana, Mrázek, Zdeněk, Rybka, Radim, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 415-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudorutile, chrome spinel and pyrope from a pre-quaternary weathering crust of ultramafic rocks
Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons / Chábera, Stanislav, Huber, Karl Heinrich -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Jg. 38, Nr. 1-2 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes / Gotowała, Roman, Piotrowska, Aneta, Wojtulek, Piotr -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 42 (2014), p. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudovrstevnatost v granitoidech moldanubického plutonu
PSI vertical movements of Prague and Ostrava areas, Czech Republic / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Wegmüller, U. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 10, - (2008)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Psychedelix gen.n., a problematic cap-shaped mollusc from the Lower Devonian of Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (Northern Bohemia, Czech Republic)
P?T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic / Ackerman, Lukáš, Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 96, č. 4 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF