Listování
od 

Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) / Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1992, - (1993), s. 59-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 2-3 (1994), p. 147-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology) / Kordule, Vratislav -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 4 (2006), p. 277-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Public geostatistical software
Public opinion on remediation of mining consequences. Symposium Mining town Příbram
Publication activity of members of the mineralogical-petrographical department (National Museum Prague, from July 1995 to 1997)
Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007 / Šreinová, Blanka, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 280-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009 -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Publikacionnaja dejateľnosť Gustava Fallera
Publikačná činnosť Gustava Fallera / Buzalka, Štefan -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 245-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997) / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 278-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Pucherite in localities Smrkovec and Jáchymov
Půda - obraz působení člověka / Ložek, Vojen -- In: Živel Země. Země a životní prostředí. -- s. 294-297
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě / Frouz, Jan, 1967- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 7-8 (2010), s. 490-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy / Khel, Tomáš, Vopravil, Jan, 1975-, Vrabcová, Taťána -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 9 (2010), s. 553-555
Zdroj: ČGS (UNM)
Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku / Kutílek, Miroslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 153-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit / Vašků, Zdeněk, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 12 (2004), s. 684-690
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní a půdně interpretační mapy ČSR / Tomášek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní bezobratlí / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 126-131
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půdní magnetometrie: náhradní metoda stanovení zvyšování imisí v různých typech prostředí