Listování
od 

Punkevní jeskyně zrekonstruovány / Hromas, Jaroslav, 1943- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 6 (1996), s. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part) / Auffenberg, K., Hlaváč, Jaroslav, Naggs, F., Pokryszko, B. M. -- In: Annales Zoologici -- Roč. 59, č. 4 (2009), s. 423-458
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pure antimony from Vlastějovice
Pure antimony in rutile from dolomitic marble at Studnice
Pure silver - a new mineral from the Horní Benešov deposit
Purpose - mapping the semantic terrain / Cílek, Václav -- In: Is There a Purpose in Nature? How to Navigate Between the Scylla of Mechanism and Charybdis of Teleology -- s. 11-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Purpose - Mapping the semantic terrain / Cílek, Václav -- In: Is there a Purpose in Nature? How to navigate between the Scylla of mechanism and the Charybdis of teleology -- s. 157-158
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Purpose mining-hydrogeological maps of the North Bohemian Brown-Coal District to the scale 1:5000
Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku / Hak, Jaroslav, Opletal, Mojmír -- In: Geolog Tibor Buday -- ISBN 80-7075-312-9 -- s. 12-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin / Doležalová, Jarmila, Konečná, Eva, 1979-, Vařecha, Daniel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- In: Geomorfologický sborník. 4 -- ISBN 80-7040-763-8 -- s. 115-117
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Působení slapových sil na horninový masiv / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 31, č. 1 (1987), s. 13-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Pussella and Saipanetta (Ostracoda, Crustacea) in the Lower Turonian of Bohemia, Czechoslovakia / Pokorný, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 3 (1989), p. 225-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Pussella and Saipanetta (Ostracoda, Crustacea) ve spodním turonu Čech, Československo
Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava / Rozehnal, Tomáš, 1944-, Vašíčková, Jarmila -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Puť k racionaľnoj i effektivnoj polevoj i laboratornoj razvedke v inženernoj geologii
Putative Ordovician land plants from central Bohemia reinterpreted as animals / Bengtson, Stefan, Kenrick, Paul, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 1-2 (1999), p. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Putative Ordovician land plants from central Bohemia reinterpreted as animals / , Bengtson Stefan, Kenrick, Paul, Kvaček, Zlatko -- In: Acta Universitatis Carolinae - Geologica -- ISSN 0001-7132 -- Roč. 43, č. 1-2 (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Putative proteaceous elements of the Lomatites-type reinterpreted as new Berberis of the European Tertiary / Erdei, B.., Kvaček, Zlatko -- In: Plant Systematics and Evolution -- ISSN 0378-2697 -- Roč. 223, č. 3-4 (2000), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Lisá, Lenka -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, - (2006), s. 79-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ