Listování
od 

Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky / Břízová, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 2 (1998), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov / Břízová, Eva, Křížová, Marie, Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku / Roszková, Alena -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 157-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass? / Klokočník, Jaroslav, 1948-, Kostelecký, Jan, 1946-, Vítek, F. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 51, no. 4 (2007), p. 515-533
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 3 (1995), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrargyrite form the Běstvina fluorite deposit in Železné hory Mts.
Pyrargyrite-proustite solid solution
The pyrhotite crystals in the Kutná Hora ore district, Czech Republic
Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu. 15. 15 / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 16-17
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná / Pauliš, Petr, 1956-, Šikola, Drahoš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 310-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Pyrite crystals from the Zlaté hory deposits
Pyrite from quartz veins in Bochovice
Pyrite-zeolite mineral association in the Rožná uranium deposit
Pyritized fossil fauna in the Motol Formation (Wenlock) in the Kosov Quarry near Beroun
Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna / Budil, Petr, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 28, č. 1 (1982), s. 155-161
Zdroj: ČGS (UNM)