Listování
od 

Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks / Chmielová, Marta, Klika, Zdeněk, 1943-, Weiss, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 38, no. 1 (1992), p. 111-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative phase anbalysis of the mixture with fly ashes
Quantitative Relationship Between Low-Field AMS and Phyllosilicate Fabric: A Review / De Wall, H., Hrouda, František, Schulmann, Karel, Suppes, M., Ullemeyer, Klaus, Weber, Klaus -- In: Physics and chemistry of the Earth -- ISSN 0079-1946 -- Vol. 22, no. 1-2 (1997), p. 153-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative research of debris movements on slopes of the Hrubý Jeseník Mts. (Czechoslovakia)
Quantitative research of slope movements in the outer western (flysh) Carpathians (Czechoslovakia)
Quantitative rockfall hazard and risk analysis in selected municipalities of the České Švýcarsko National Park, northwestern Czechia / Blahůt, Jan, Klimeš, Jan, Vařilová, Z. -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 118, č. 3 (2013), s. 205-220
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 8-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 4, no. 1 (1997), p. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative Solid State NMR and FTIR Spectroscopy of Low Rank Coal and Reliability of Structural Parameters / Černý, Jaroslav, Pavlíková, Helena -- In: Proceeding International Conference Coal Science -- s. 111-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Quantitative Study of Porosity and Pore Features in Moldavites by Means of X-ray Micro-CT / Caporali, S., Dziková, L., Giuli, G., Loglio, F., Pratesi, G., Skála, Roman -- In: Materials -- Roč. 7, č. 4 (2014), s. 3319-3336
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins / Biermann, C., Cloetingh, Sierd, Hloska, M., Kováč, Michal, 1952-, Lankreijer, A. C., Pitoňák, Pavel -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 170-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative Textural and Microstructural Study of Orthogneiss Deformed during Continental Underthrusting / Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Špaček, Petr, Štípská, Pavla, Ulrich, Stanislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting: result of contrasting mineral rheologies and solid state annealing / Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Špaček, Petr, Štípská, Pavla -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 120
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting: result of contrasting mineral rheologies and solid state annealing / Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Špaček, P.., Štípská, Pavla (2003) -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISBN 1210-8197
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting / Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Špaček, Petr, Štípská, Pavla, Ulrich, Stanislav (2003) -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control / Kundrata, Miroslav -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative X-Ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology. Book of Abstracts -- s. 80
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays / Melka, Karel -- In: Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology -- s. 321-325
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays / Melka, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 38, no. 2-4 (1994), p. 321-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays / Melka, Karel, 1930- -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)