Listování
od 

Quo vadis res metallica Bohemoslovaca? / Madara, Marián, Sitenský, Ivo -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 255-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Quo vadis res metallica Bohemoslovaca? / Sitenský, Ivo -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 11-12 (1990), s. 326-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Quo vadis res metallica Bohemoslovaca? / Sitenský, Ivo -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 7/8 (1991), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Quternary sediments in cave Niedzwiedza (Bear cave) near Klentno (Poland)
R - an alternative to spreadsheets and special software for geochemical calculations and plotting / Janoušek, Vojtěch -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
R - an Alternative to Spreadsheets and Special Software for Geochemical Calculations and Plotting / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
R. P. Beckinsale - R. J. Chorley: The History of the Study of Landforms - or the Development of Geomorphology. Vol. 3, Routledge, London - New York 1991, 496 str / Czudek, Tadeas -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- 1993, 98, č. 2 (1993), s. 143-143
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif / Fritz, Harald -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 138, no. 4 (1995), p. 639-653
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Raabser Serie: Eine variszische Sutur in der Südöstlichen Böhmischen Masse?
Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava) / Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě / Rutšek, Jozef, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Rabejacit z Předbořic / Čejka, Jiří, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 279-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Rabejacite from Předbořice (Czech Republic)
Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- s. 99-109
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů / Trávníček, Ivan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 55-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizace dobývání ložiska Lazec / Geršl, Pavel -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 7 (1990), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizace vrtné sítě / Soukup, Blahomil -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 46-53, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice / Šiška, Július, Trhan, Milan -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 2 (1984), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Racionalizácia výroby foriem na vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením / Hloch, S., Valíček, Jan -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 80-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Racionalizacija i unifikacija metodov opredelenija naprjažennych sostojanij gornych porod