Listování
od 

RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem / Gabriel, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem / Bretšnaidr, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Břetislav Balatka, CSc., sedmdesátiletý
RNDr. Břetislav Balatka, CSc., šedesátiletý / Loučková, Jaroslava -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 1 (1991), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Cyril Belej / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Dalibor Weiss, CSc., šedesátníkem / Šulcek, Zdeněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 370-372
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem / Habětín, Vladimír, 1934-1995 -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 8 (1988), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 28, č. 2 (1988), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý! / Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 310-314
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let / Duda, Josef -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 1 (1993), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let / Čulíková, Věra -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 2 (2003), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005) / Čulíková, Věra -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 54, č. 1 (2005), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 years
RNDr. Eva Hanzlíková died
RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující / Opravil, Emanuel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 2 (1994), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující / Šimůnek, Zbyněk -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 3 (2003), s. 281
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. František Bartas died
RNDr. František Chmelík, CSc. sexagerian
RNDr. František Novák oslavil šedesátiny / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 449-450
Zdroj: ČGS (UNM)