Listování
od 

RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 28, č. 2 (1988), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý! / Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 310-314
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let / Duda, Josef -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 1 (1993), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let / Čulíková, Věra -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 2 (2003), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005) / Čulíková, Věra -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 54, č. 1 (2005), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 years
RNDr. Eva Hanzlíková died
RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující / Opravil, Emanuel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 2 (1994), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující / Šimůnek, Zbyněk -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 3 (2003), s. 281
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. František Bartas died
RNDr. František Chmelík, CSc. sexagerian
RNDr. František Novák oslavil šedesátiny / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 449-450
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. František Reichmann - 60 let / Kukal, Zdeněk, 1932-, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. František Reichmann - 60 years
RNDr František Reichmann died
RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný / Bajaník, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 478-479
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. J. Švenek died
RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje / Fusán, Oto -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 4 (1982), s. 441-442
Zdroj: ČGS (UNM)