Listování
od 

RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem / Fišera, Milan, 1937-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 253-264
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant / Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 126-131
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001) / Turek, Vojtěch -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Josef Svoboda, DrSc., died
RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem / Petránek, Jan, 1922- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Josef Svoboda, DrSc., zemřel / Petránek, Jan, 1922- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 1 (1984), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Jozef Forgáč, CSc. - 50 years old / Harman, Miroslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 1 (1982), p. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný / Samuel, Ondrej -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Roč. 16 (1992), s. 7-20
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Július Májovský jubiluje / Filo, Miroslav, Hanzel, Vladimír, Tkáčová, Helena -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk... / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 423-426
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Kamil Bílek, CSc. sa dožil sedemdesiatich piatich rokov / Bienik, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 2 (1985), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace / Bařina, Miloslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Karel Tuček, CSc., osmdesátníkem / Kouřimský, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum / Plchová, Jarmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 116-121
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum / Plchová, Jarmila -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 207-212
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!" / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001) / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 350
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Milan Fengl (1.4.1949 - 29.4.2001) / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 351
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem / Hamršmíd, Bohumil, Kalvoda, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 520-522
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Milan Kvaček, Csc., oslavil šedesáté narozeniny / Novák, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)