Listování
od 

RNDr. Václav Cílek, CSc.(Rozhovor) / Cílek, Václav, Janďourek, J. -- In: Lomikámen -- - (2001), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
RNDr. Václav Houša, CSc. - seventy years old
RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem / Svobodová, Marcela, Žítt, Jiří -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 31 (2006), s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 328-329
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 328-329
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Václav Novák šedesátiletý / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 45 (2005), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Václav Pesl, CSc. ? / Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Václav Pesl, CSc. , sexagenerian
RNDr. Václav Pesl, CSc. šedesátníkem / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem / Munzar, Jan, 1941- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 3 (2005), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999 / Vlašímský, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vlasta Kneblová-Vodičková, CSc. (1919-1999). (Obituary) / Konzalová, Magda -- In: Wiadomosci Botaniczne -- Roč. 44, 3/4 (2000), s. 41-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel / Horný, Radvan J., Maňourová, Milada -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 101-115
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vlastislav Zázvorka died
RNDr. Vojen Ložek, DrSc. : Bedeutungsvolle Lebensjubiläum
RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný / Gaál, Ľudovít -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 44 (2006), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem / Kubíková, Jarmila, 1933- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 28 (2007), s. 443-444
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý / Pecina, Pavel -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 10 (1990), s. 638
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý / Štemberg, Radomír -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný / Vaškovský, Imrich -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)