Listování
od 

Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic / Fejfar, Oldřich, 1931-, Fridrich, Jan, Kovanda, Jiří, Smolíková, Libuše, Sýkorová, Ivana, 1969-, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 2 (2001), p. 127-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Račiněves - nový středněpleistocénní interglaciál v České republice
Račiněves-a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic / Fejfar, Oldřich, Fridrich, Jan, Tyráček, Jaroslav -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 76, č. 2 (2001), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 3 (1997), s. 306
Zdroj: ČGS (UNM)
Radarové snímání Země / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 2 (1995), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood / Cicha, Ivan, 1932-, Dixon, R., Halounová, Lena, 1956-, Kolář, Václav, Strnad, D., Wyngaardens, R., van -- In: Fluvial Sedimentology VI. Special publication of the International association of sedimentologists, no. 28 -- ISBN 0-632-05354-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Radějov - Mandát Creek / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 74-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Radek Melka (12.2.1964 - 21.3.1994) / Schulmann, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Radhostium carpaticum n.gen.n.sp., a problematical fossil from the Carpathian flysch (Upper Cretaceous) in Czechoslovakia / Plička, Miroslav, Říha, Jaroslav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 74, no. 1-2 (1989), s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiacionnoje prevraščenije antraksolita
Radiační metamorfóza antraxolitu / Dubanský, Alois -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 31-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe / Erbanová, Lucie, Fottová, Daniela, Jačková, Ivana, Košler, Jan, Krachler, Michael, Míková, Jitka, Novák, Martin, Přechová, Eva -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 74, č. 15 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radial profiles of temperature and viscosity in the Earth's mantle inferred from the geoid and lateral seismic structure / Berg, A.P., van den, Čadek, Ondřej -- In: Earth and planetary science letters -- ISSN 0012-821X -- Vol. 164, no. 3-4 (1998), p. 607-615
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite / Mao, Mao, Pan, Yuanming -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 21, no. 2 (2009), p. 317-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiation metamorphism of antraxolite
Radical Change of Views on the Bohemian Massif
Radim Kettner - geologist, scientist and teacher / Čepek, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1991), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 187-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a kras / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a státní geologická služba / Petránek, Jan, 1922- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 3 (1991), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)