Listování
od 

Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu / Bohátka, J., Černý, J., Melichar, R., Štorch, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 5-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu / Bohátka, Jakub, Černý, Jan, Melichar, Rostislav, 1961-, Štorch, Petr, 1956- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 5-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb - Sr - dating of acid subvolcanic dyke rocks - final magmatic products of the Moldanubian Batholith / Bendl, J., Klečka, Milan, Matějka, D. -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 139, - (1994), s. 66-68
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rb - Sr dating method / Jelínek, Emil (2004) -- In: Man-made radioactivity in environmental pollution and radiochronology -- ISBN 1-4020-1860-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Rb - Sr dating of the topaz - bearing muscovite granite stock Homolka, Moldnubian Batholith / Bendl, J., Klečka, Milan, Moneim, M., Svobodová, J. -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 139, - (1994), s. 273-275
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rb-Sr Age determinations and Sr-isotope systematics of rocks from the Regensburger Wald (Moldanubicum ne Bavaria). Part 1, anatectic paragneisses
Rb-Sr Age determinations and Sr-isotope systematics of rocks from the Regensburger Wald (Moldanubicum ne Bavaria). Part 2, intrusives
Rb-Sr-Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik an Gesteinen des Regensburger Waldes (Moldanubikum ne Bayerns). Teil 1, Paragneisanatexite / Köhler, Hermann, Müller-Sohnius, Dieter -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Jg. 151, Nr. 1 (1985)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr-Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik an Gesteinen des Regensburger Waldes (Moldanubikum ne Bayerns). Teil 2, Intrusivgesteine / Köhler, Hermann, Müller-Sohnius, Dieter -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Jg. 155, Nr. 3 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr Analysen des Tonalits und Granits von der Lokalität Křižanovice (Železné hory) / Scharbert, Susanne -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Jg. 32, Nr. 4 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr analýzy tonalitu a žuly z lokality Křižanovice (Železné hory)
Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum / Bagdasarjan, Gevork Petrovič, Cambel, Bohuslav, Rafik Chačikovič, Veselský, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3 (1989), p. 323-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr isochrone dating of granitoids from Tríbeč Mts / Bagdasarjan, Gevork P., Broska, Igor, Cambel, Bohuslav, Gukasjan, Rafik Ch. -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 437-442
Zdroj: ČGS (UNM)
The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif / Bendl, J., Patočka, František -- In: Geologia Sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 29, - (1995), s. 3-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif / Bendl, Jiří, Patočka, František -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 29, no. 1 (1995), p. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr-isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts., western Carpathians, eastern Slovakia / Grecula, Pavol, Kovách, Adam, Svingor, Eva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 18, no. 1 (1986), p. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty) / Bagdasarjan, Gevork Petrovič, Cambel, Bohuslav, 1919-, Gukasjan, Rafik Chačikovič, Veselský, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 36, no. 5 (1985), s. 637-645
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr izochronnyj vozrast granitoidov veporskogo plutona / Bagdasarjan, Gevork Petrovič, Cambel, Bohuslav, 1919-, Gukasjan, Rafik Chačikovič -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 3 (1986), s. 365-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Rb-Sr izotopické veky granitoidov Spišsko-Gemerského Rudohoria
Rb-Sr, K-Ar Geochronology and Nd Isotopic Study of Contrasting Granite Massifs in Western Bohemia / Breiter, K., Henjes-Kunst, F., Höhndorf, A., René, Miloš, Siebel, W., Wendt, I. -- In: Journal of Conference Abstracts -- ISBN 1362-0886 -- Roč. 1, - (1996), s. 569
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH