Listování
od 

Radhostium carpaticum n.gen.n.sp., a problematical fossil from the Carpathian flysch (Upper Cretaceous) in Czechoslovakia / Plička, Miroslav, Říha, Jaroslav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 74, no. 1-2 (1989), s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiacionnoje prevraščenije antraksolita
Radiační metamorfóza antraxolitu / Dubanský, Alois -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 31-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe / Erbanová, Lucie, Fottová, Daniela, Jačková, Ivana, Košler, Jan, Krachler, Michael, Míková, Jitka, Novák, Martin, Přechová, Eva -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 74, č. 15 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radial profiles of temperature and viscosity in the Earth's mantle inferred from the geoid and lateral seismic structure / Berg, A.P., van den, Čadek, Ondřej -- In: Earth and planetary science letters -- ISSN 0012-821X -- Vol. 164, no. 3-4 (1998), p. 607-615
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite / Mao, Mao, Pan, Yuanming -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 21, no. 2 (2009), p. 317-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiation metamorphism of antraxolite
Radical Change of Views on the Bohemian Massif
Radim Kettner - geologist, scientist and teacher / Čepek, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1991), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 187-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a kras / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a státní geologická služba / Petránek, Jan, 1922- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 3 (1991), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 201-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Kettner and a state geological survey
Radim Kettner and the stratigraphy of the Barrandian area
Radim Kettner und Bergbaubetrieb in Jílové bei Prag
Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942) / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942 / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 273-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactive accessoric minerals in the Třebíč pluton
The radioactive baryte from Teplice