Listování
od 

Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942) / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942 / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 273-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactive accessoric minerals in the Třebíč pluton
The radioactive baryte from Teplice
Radioactive contamination of the Ploučnice-River floodplain in the former military training-grouds Ralsko
Radioactive elements in the Sudetes
Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Journal of the American Ceramic Society -- Roč. 89, č. 11 (2006), s. 3541-3543
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines / Barnet, Ivan, 1955-, Manová, Magdalena, Procházka, Josef -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactive raw materials and their use in Germany in Hitler´s times
Radioactivity and Geochemistry of the Calc-Alkaline Neovolcanites of the West Carpathians / Kropáček, Vladimír, Vaňková, Věra -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 33, no. 1 (1989), p. 29-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity and radon exhalation rates in East Bohemia region / Hůlka, Jiří, Vlček, Jaroslav -- In: Radon investigations in Czechoslovakia -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
The radioactivity in the underground water and the radon index
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 37 (2001), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37 -- ISSN 1212-2025 -- Roč. 37, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic) / Štelcl, Jindřich, 1956-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 29 (2003), p. 147-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 29 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia / Chlupáčová, Marta, Kašparec, Ivan, Staňková, Jitřenka -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of energetical ashes from North Bohemian Lignite Basin waste dumps
Radioactivity of Rocks along the Czech-Slovakian Border