Listování
od 

Radioactivity of young volcanics of the Bohemian Massif / Chlupáčová, Marta, Kašparec, Ivan, Kropáček, Vladimír -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [8]
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton / Breiter, Karel, 1956-, Chlupáčová, Marta, Gnojek, Ivan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 4 (1998), p. 301-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě / Babůrek, Jiří, Žáček, Vladimír -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioaktivita hornin Javoříčského a Mladečského krasu
Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice / Matolín, Milan, Senčák, Ján, Štěpánková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni / Štelcl, Jindřich, Zelinka, Ján, Zimák, Jiří -- In: Aragonit -- Roč. 6, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioaktivita hornin v jeskyni Driny / Štelcl, Jindřich, Zelinka, Ján, Zimák, Jiří -- In: Aragonit -- Roč. 7, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 161-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) / Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. 1 (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny / Štelcl, Jindřich, Zelinka, Ján, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- ISBN 80-8064-145-5 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Radioaktivita některých durbachitů a syenitů Českého masívu
Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí) / Matolín, Milan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 133-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice / Matolín, Milan (2004) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISBN 80-7075-617-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Radioaktivita sedimentárních hornin na ložisku ropy a plynu Ždánice
Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM / Abraham, Miloš, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku / Martinec, Petr, Švec, J. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 181-186
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG