Listování
od 

Radiometric Methods / Barnet, Ivan, Mikšová, Jitka -- In: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. Geochim postgraduate course -- ISBN 80-7075-602-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radiometric methods / Barnet, Ivan, Procházka, Josef (1999) -- In: Geochemical prospecting methods and their environmental applications : UNESCO/IGCP 429 postgraduate training course : textbook -- ISBN 80-7075-357-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Radiometric methods / Barnet, Ivan, 1955-, Procházka, Josef -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 85-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiometric pre-treatment of polymetallic and Sn-W ores
Radiometrická předúprava polymetalických a Sn-W rud / Raschman, Robert -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání) / Krejčí, Oldřich, 1958-, Přichystal, Antonín, 1950-, Repčok, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiometrické hustoměry uhelných kalů / Drápala, Jaromír, Kubíček, Petr, Mrázek, Libor -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 1 (1998), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu / Muellerová, J., Müller, Karel, Poláček, A. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 248-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Radionuclide diffusion into undisturbed and altered crystalline rocks / Breiter, Karel, Havlová, V., Najser, J., Sosna, K., Večerník, P. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 76, December 2012 (2012), s. 3191-3201
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Radionuclides and ionizing radiation in water management
Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils / Radakovitch, O. -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 193
Zdroj: ČGS (UNM)
Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství / Hanslík, Eduard, Mansfeld, A. -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 4 (1991), s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve / Holubová, Mária, Mališ, Jiří, Slivka, Vladimír, 1953-, Švec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 10 (2006), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod / Mališ, Jiří, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst / Zapletal, Jeroným -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia) / Groves, D. I., Ho, S. E., Klomínský, Josef, McNaughton, N. J., Partington, Greg A. -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts - Late Contributions -- s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiouhlíkové datování vody v krasových hydrogeologických kolektorech v tropických klimatických podmínkách
Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát / Vaškovská, Eugénia -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 52-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století / Horák, Vladimír, 1964- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 39-46
Zdroj: ČGS (UNM)
The radium fever in Jáchymov at the beginning of the 20th century