Listování
od 

Radionuclide diffusion into undisturbed and altered crystalline rocks / Breiter, Karel, Havlová, V., Najser, J., Sosna, K., Večerník, P. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 76, December 2012 (2012), s. 3191-3201
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Radionuclides and ionizing radiation in water management
Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils / Radakovitch, O. -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 193
Zdroj: ČGS (UNM)
Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství / Hanslík, Eduard, Mansfeld, A. -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 4 (1991), s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve / Holubová, Mária, Mališ, Jiří, Slivka, Vladimír, 1953-, Švec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 10 (2006), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod / Mališ, Jiří, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst / Zapletal, Jeroným -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia) / Groves, D. I., Ho, S. E., Klomínský, Josef, McNaughton, N. J., Partington, Greg A. -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts - Late Contributions -- s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiouhlíkové datování vody v krasových hydrogeologických kolektorech v tropických klimatických podmínkách
Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát / Vaškovská, Eugénia -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 52-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století / Horák, Vladimír, 1964- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 39-46
Zdroj: ČGS (UNM)
The radium fever in Jáchymov at the beginning of the 20th century
Radium isotopes of thermal mineral waters in Karlovy Vary: The relationship of water to the surrounding rock
Radnoria Humillima (Barrande, 1852) from the Liteň formation of Barrandian area region in Bohemia (Trilobita) / Hörbinger, František, Vaněk, Jiří, 1939-2005 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 1 (1983), p. 71-74, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Radnoria Humillima (Barrande, 1852) z liteňského souvrství barrandienské oblasti (Trilobita)
Radon a radonové riziko v České republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon activity in selected springs of Bohemia karst
Radon and daughters in flats of Jáchymov and summary of our other results / Burian, Ivo -- In: Radon investigations in Czechoslovakia -- s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon and radon risk in the Czech Republic
Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře) / Hečko, E., Kučera, Michal, Kulajta, Vítězslav, Veselý, V. -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)