Listování
od 

Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000 / Barnet, Ivan, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Tomas, Robert -- In: Radon investigations in the Czech Republic VIII and the fifth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-417-6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000 / Barnet, Ivan, 1955-, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Tomas, Robert, 1971- -- In: Radon investigations in the Czech Republic VIII and the fifth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-417-6 -- s. 4-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon risk maps on a scale 1 : 50 000 / Barnet, Ivan, Mikšová, Jitka -- In: XXIII Days of radiation protection -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon risk maps on a scale 1 : 50 000 in the Czech Republic
Radon risk maps on a scale 1:50 000 in the Czech Republic
Radon risk on building sites from the viewpoint of engineering geology. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Radon risk research in the Czech Republic
Radon risk research in the Czech Republic / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geological aspects of radon risk mapping : extended abstracts : Eastern European workshop : September 21st-26th, Prague 1992 -- s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement / Fejgl, M., Goliáš, Viktor, Pittauerová, Daniela, Procházka, R., Třískala, Z. -- In: Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-626-8 -- s. 94-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon under basement slab / Anton, Jan, Jandejsek, Ladislav -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň) / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu / Barnet, Ivan, Matolín, Milan, Pacherová, Petra -- In: Bezpečnost jaderné energie -- ISSN 1210-7085 -- Roč. 15, č. 3/4 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu / Barnet, Ivan, Matolín, Milan, Pacherová, Petra -- In: Bezpečnost jaderné energie -- ISSN 1210-7085 -- Roč. 15(53), č. 3/4 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras / Plachý, Stanislav, Štelcl, Otakar -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 10 (1986), s. 617-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon v podloží, v objektech a dávkový příkon v České Republice: příspěvek ke geostatistickým metodám pro zpracování Evropského atlasu přírodní radiace
Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší / Barnet, Ivan, 1955-, Procházka, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
The Radon (Variant.)
Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces / Barnet, I., Kies, A., Procházka, J., Skalský, Lumír -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 105-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ