Listování
od 

Radon risk research in the Czech Republic / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geological aspects of radon risk mapping : extended abstracts : Eastern European workshop : September 21st-26th, Prague 1992 -- s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement / Fejgl, M., Goliáš, Viktor, Pittauerová, Daniela, Procházka, R., Třískala, Z. -- In: Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-626-8 -- s. 94-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon under basement slab / Anton, Jan, Jandejsek, Ladislav -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň) / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu / Barnet, Ivan, Matolín, Milan, Pacherová, Petra -- In: Bezpečnost jaderné energie -- ISSN 1210-7085 -- Roč. 15, č. 3/4 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu / Barnet, Ivan, Matolín, Milan, Pacherová, Petra -- In: Bezpečnost jaderné energie -- ISSN 1210-7085 -- Roč. 15(53), č. 3/4 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras / Plachý, Stanislav, Štelcl, Otakar -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 10 (1986), s. 617-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon v podloží, v objektech a dávkový příkon v České Republice: příspěvek ke geostatistickým metodám pro zpracování Evropského atlasu přírodní radiace
Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší / Barnet, Ivan, 1955-, Procházka, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
The Radon (Variant.)
Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces / Barnet, I., Kies, A., Procházka, J., Skalský, Lumír -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 105-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces / Barnet, Ivan, 1955-, Kies, Antoine, Procházka, Josef, Skalský, Lumír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 2 (1997), p. 105-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Radon Volume Activity Time Series Monitoring
Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 2 (1998), s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov) / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk (2004) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISBN 80-7075-617-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Radonové riziko / Barnet, Ivan (2001) -- In: Statistical environmental yearbook of the Czech Republic 2001 -- ISBN 807212191x
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Radonové riziko-Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005 / Barnet, Ivan (2006) -- In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky -- ISBN 80-7212-094-8