Listování
od 

Radostínské rašeliniště a jeho bifurkace / Vítek, Jan, 1946- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 37, č. 10 (1988), s. 439
Zdroj: ČGS (UNM)
The Radotín Valley in Prague - Principles for Reclamation of an Industrial Zone
Radotínské údolí - Zásady revitalizace industriální zóny / Cílek, Václav -- In: Český kras -- s. 80-86
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 80-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Radvan Horný 70 years old
Radvan Horný sedmdesátiletý / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), s. 68-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Rafanoglossella n.gen. a Plectoglossa Cooper (Glossellinae, Brachiopoda) ve svrchním ordoviku pražské pánve
Rafanoglossella n.gen. and Plectoglossa Cooper (Glossellinae, Brachiopoda) in the Upper Ordovician of the Prague Basin / Havlíček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 3 (1998), p. 161-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec) / Dudek, Arnošt, 1928-, Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků / Dudek, Arnošt, Nývlt, Daniel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ragunda granite from the Mníšek glaciofluvial sand and gravel
Railway constructions
Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages / Buchtele, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 2 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain) / Buchtele, Josef, Buchtelová, M., Gallart, Francesco, Herrmann, Andreas, Herrmann, C., Latron, J., Llorens, P., Salvany, C. -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Rainfall Trends in Northern Moravia
Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů / Cienciala, Emil, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000 / Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Rajonizacija podzemnych vod vodosbornoj ploščadi reki Gron na osnovanii ich agressivnosti
Rakouský zákon o ochraně krajiny / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 1 (1998), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Rakouský zákon o ochraně přírody / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 1 (1998), s. 18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ