Listování
od 

Raman spectroscopy study of interfacial transition zone in cement composite reinforced by PP/PE and basalt fibres / Kolář, František, Kuklík, P., Machovič, Vladimír, Pešková, Š., Procházka, P. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, č. 2 (2006), s. 63-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ramanovská spektra organických sloučenin kladnoitu (C6H4(CO)2NH) a hoelitu (C14H8O2) - vzácných produktů sublimace krystalizujících na spontáně prohořívajících haldách uhelných dolů
Ramenonožci podolského rudního horizontu (svrchní ordovik, Barrandien) / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 51-54, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce / Mikuláš, Radek -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 57, č. 5 (2009), s. 217-218
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 217-220, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko) / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 238-240
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ramenonožci ve spodním devonu u Petrovic [Drahanská vrchovina, Morava]
The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation / Large, D., Walcher, E. -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 34, no. 5-6 (1999), p. 522-538
Zdroj: ČGS (UNM)
A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic / Melichar, Rostislav, 1961-, Poul, Ivan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 1, č. 3 (135) (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Ramzovská tektonická zóna: hranice mezi lugikem a silezikem
Ranciéit z Malé Viesky u Košic / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír, Zeman, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Random variability or spatial pattern? Modeling drainage water sulfate dynamics of two watersheds based on flowpath length distribution analysis / Buettcher, Heike, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lischeid, Gunnar -- In: EOS, Transactions of American Geophysical Union -- ISBN 0096-3941 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Raně miocenní flóra cyprisových břidlic (západní Čechy)
Raně miocénní ptáci z Břešťan, Česká republika
Raně miocenní ptáci ze Skyřic, Česká republika
Raně ordovická akritarcha z lokality Mýto u Rokycan [mladší arenig, Československo]
Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Hošek, Jiří, Macháček, Jiří -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2007), 56
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí / Doláková, Nela, Dresler, P., Havlíček, Pavel, Hladilová, Šárka, Macháček, J., Přichystal, Antonín, Roszková, A., Smolíková, Libuše -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LIX, č. 207 (2007), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)