Listování
od 

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí / Doláková, Nela, Dresler, Petr, Havlíček, Pavel, Hladilová, Šárka, Macháček, Jiří, Přichystal, Antonín, Roszková, Alena, Smolíková, Libuše -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LIX, č. 2 (2007), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů / Bureš, M., Cílek, Václav, Hajnalová, M., Hošek, Jiří, Kočár, Petr, Kovačiková, L., Kuna, Martin, Lisá, Lenka, Majer, A., Makowiecki, D., Novák, J., Scott Cummings, L., Sůvová, Z., Světlík, Ivo, Van Nieuland, J., Vandenberghe, D., Yost, Ch., Zabilska-Kunek, M. -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 104, prosinec (2013), s. 59-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ranně střednofrasnské platformní útesové vrstvy v Moravském krasu interpretované jako záznam změn atmosferického prachu: klíč k porozumnění perturbací v konodontové zóně punctata.
Rapid accretion and differentiation of iron meteorite parent bodies inferred from 182Hf-182W chronometry and thermal modeling / Dauphas, Nicolas, Janney, Philip E., Masárik, Jozef, Qin, Liping, Wadhwa, Meenakshi -- In: Earth and planetary science letters -- ISSN 0012-821X -- Vol. 273, no. 1-2 (2008), p. 94-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid burial and exhumation during orogeny: thickening and synconvergent exhumation of thermally weakened and thinned crust (Variscan Orogen in Westen Europe) / Edel, Jean-Bernard, Ježek, Josef, Schaltegger, Urs, Schulmann, Karel, Thompson, Alan Bruce -- In: American journal of science -- ISSN 0002-9599 -- Vol. 302, no. 10 (2002), p. 856-879
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid burial and exhumation during orogeny: Thickening and synconvergent exhumation of thermally weakened and thinned crust (variscan orogen in western Europe) / Edel, Jean-Bernard, Ježek, Josef, Schaltegger, Urs, Schulmann, Karel, Thomspon, Alan Bruce -- In: American Journal of Sciences -- ISSN 0002-9599 -- Roč. 302, č. 302 (2002), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Rapid decrease of sulfate concentrations in surface waters of western Bohemia
Rapid exhumation and cooling of the thickened crust: evidence from the granulite clasts within the Upper Visean Conglomerates (Rhenohercynikum). / Gerdes, Axel, Kotková, Jana, Parrish, Randall R. -- In: Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. -- ISBN 80-7075-603-9 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany) / Schäfer, Jürgen -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 206, no. 3 (1997), p. 343-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid Geomorphological Hazards in the Czech Republic
Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland / Błażej, Sylwia, Ciszewski, Dariusz, Czajka, Agnieszka -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 55, no. 7 (2008), p. 1577-1586
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid outdoor non-destructive detection of organic minerals using a portable Raman spectrometer / Čapoun, Tomáš, Edwards, Howell. G.M., Hargreaves, Mike, Jehlička, Jan, Vítek, Petr -- In: Journal of Raman Spectroscopy -- ISSN 0377-0486 -- Roč. 40, č. 11 (2009), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
A rapid procedure for preparing Oxigen-18 determination in water samples / Bůzek, František -- In: Isotopenpraxis -- ISSN 0021-1915 -- Vol. 19, no. 3 (1983), p. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid recovery from sulfate pollution in streams of western Bohemia / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Majer, Vladimír, Owen, J.S. -- In: Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts -- ISBN 80-86690-25-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rapid regional recovery from sulfate and nitrate pollution in streams of the western Czech Republic - comparison to other recovering areas / Krám, Pavel, Majer, Vladimír, Shanley, James B. -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 135, č. 2005 (2005), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rapid screening of trace elements using portable rentgen-fluorescence spectrometry in geological research, exploration and in some applications for environmental survey.
I rapporti tra il bivalve Lithophaga alpina (Zittel, 1866) ed il corallo Actinastrea elongata Alloiteau, 1954, nel Cretaceo superiore dell'Italia nord-orientale / Eliášová, Helena, Forteleoni, Giovanna -- In: Bollettino della Societa Paleontologica Italiana -- ISSN 0375-7633 -- Roč. 39, č. 1 (2000), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Rare Devonian Terebratulids (Brachiopoda) from the Prague basin (Bohemia) / Mergl, Michal, 1959- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 4 (1986), p. 229-232, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rare earth and isotopic geochemistry of the fluorite-barite vein deposits from the western Rouergue district (France) / Albert, Dominique, Jebrak, Michel, Šmejkal, Václav -- In: Economic geology and the Bulletin of the Society of economic geology -- Vol. 80, no. 7 (1985), p. 2030-2034
Zdroj: ČGS (UNM)
Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia / Fediuková, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 1 (1998), p. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)