Listování
od 

Reactions of bentonite with dodecyl-benzyl-dimethylammonium bromide and N-(1-(ethoxykarbonyl)pentadecyl)-trimethylammonium bromide / Beneš, L., Kalousová, J., Melanová, K., Votinský, J., Zíma, V. -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Reactions of coal with polymers / Endrýsová, Jana, Náhunková, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science, San Francisco/CA -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reactivation of brittle tectonic structures in the Sudetic Marginal Fault vicinity (in north east of Bohemian Massif) / Nováková, Lucie -- In: Fault zones: Structure, Geomechanics and Fluid Flow. 16th-18th September 2008, The Geological Society, Burlington House, Piccadilly, London -- S. 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reactive porous flow and formation of infiltration migmatites: microstructural and petrological approach / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: EGU Geophysical Research Abstracts 10, EGU General Assembly 2008 -- ISBN 1029-7006 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: Proceedings -- s. 503-518
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: European Coal Geology - Proceedings -- s. 503-518
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reactivity of mechanical activated coals for special utilization / Baláž, P., Foldyna, Josef, Imrich, P., Kádárová, J., Liptaj, T., Sitek, Libor, Turčániová, L., Vašek, Jaroslav, Vidlář, J. -- In: Journal of Materials Science -- Roč. 39, 16-17 (2004), s. 5467-5470
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reactivity of North Bohemian coals in coprocessing of coal/oil mixtures / Blažek, J., Černý, J., Maxa, D., Sýkorová, Ivana, Šebor, G. -- In: Proceedings of The Second Conference on Energy and Environment:Transaction in East Central Europe -- s. 695-700
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites / Číčel, Blahoslav, Komadel, Peter, Stucki, Joseph W. -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 1, no. 1 (1993), p. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites / Číčel, Blahoslav, Komadel, Peter, Stucki, Joseph W. -- In: 12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí / Leichmann, Jaromír, Marek, K., Zeman, Josef -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Reakce produkující granát ve vápenatosilikátových horninách z poličského krystalinika, svrateckého krystalinika a JV části moldanubika
Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky -- s. 393-397
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O / Faimon, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce1999 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky / Faryad, Shah Wali -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Reaktivita severočeských uhlí při společné hydrogenaci s ropným zbytkem / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Sýkorová, Ivana, Šebor, G. -- In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994 -- s. 61-65
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Real ray tracing in anisotropic viscoelastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 175, č. 2 (2008), s. 617-626
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Real ray tracing in isotropic viscoelastic media: a numerical modelling / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19 -- S. 219-236
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The realation between eartquakes, basemwent and deep fault structures in Europe / Mísař, Zdeněk, 1926-, Procházková, Dana, 1945- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 28, no. 2 (1984), p. 149-155, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)