Listování
od 

Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge / Havíř, Josef -- In: Acta Montana, Ser. A -- Č. 20 (124) (2002), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia) / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 4 (2008), s. 377-388
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia) / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 4 (152), p. 377-388
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent tectonic movements in southwestern part of the Nízký Jeseník Mts.
Recent Tectonic Movements in the NE Part of the Bohemian Massif, Czech Republic, Indicated by the Brittle Tectonic Approach / Nováková, Lucie, Schenk, Vladimír -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 10, A-07801 (2008)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art / Jarosiński, Marek -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 50, no. 3 (2006), p. 303-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent tectonics at the northeastern margin of Bohemian Massif
Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1) / Fischer, Tomáš, 1961-, Peterek, Andreas, Reiss, Stefan, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 309
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic / Burian, Miloš, Fottová, D., Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka, Vach, Marek -- In: Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts -- ISBN 80-86690-25-3 -- STRÁNKA--
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recent trends in parallel programming / Jakl, Ondřej -- In: Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra -- s. 54-58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The recent tufa body in Čimice Gorge in Prague 8
Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 237
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent vertical movements in the West Carpathians for period 1951-1976
Recent views on lamprophyric melilitic rocks (polzenites) of the Bohemian Massif / Krmíček, L., Ulrych, Jaromír -- In: Mineralogical Magazine -- Roč. 77, č. 5 (2013), s. 2376-2376
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recently formed secondary minerals from the Kladno Coal District
Recently formed mineral phases on burning mine dumps in Radvanice
Recently formed minerals of the caustic origin from Bílina
Recentné foraminifery z centrálnej rovníkovej oblasti Pacifického oceánu
Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne / Brichta, Roman, Broska, Igor -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976 / Kvitkovič, Jozef, Vanko, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 345-356
Zdroj: ČGS (UNM)