Listování
od 

Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art / Jarosiński, Marek -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 50, no. 3 (2006), p. 303-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent tectonics at the northeastern margin of Bohemian Massif
Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1) / Fischer, Tomáš, 1961-, Peterek, Andreas, Reiss, Stefan, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 309
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic / Burian, Miloš, Fottová, D., Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka, Vach, Marek -- In: Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts -- ISBN 80-86690-25-3 -- STRÁNKA--
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recent trends in parallel programming / Jakl, Ondřej -- In: Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra -- s. 54-58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The recent tufa body in Čimice Gorge in Prague 8
Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 237
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent vertical movements in the West Carpathians for period 1951-1976
Recent views on lamprophyric melilitic rocks (polzenites) of the Bohemian Massif / Krmíček, L., Ulrych, Jaromír -- In: Mineralogical Magazine -- Roč. 77, č. 5 (2013), s. 2376-2376
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recently formed secondary minerals from the Kladno Coal District
Recently formed mineral phases on burning mine dumps in Radvanice
Recently formed minerals of the caustic origin from Bílina
Recentné foraminifery z centrálnej rovníkovej oblasti Pacifického oceánu
Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne / Brichta, Roman, Broska, Igor -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976 / Kvitkovič, Jozef, Vanko, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 345-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní a fosilní mořská anoxická a sedimentační prostředí
Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 176-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 161-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní druhotné minerály kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)