Listování
od 

Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 237
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent vertical movements in the West Carpathians for period 1951-1976
Recent views on lamprophyric melilitic rocks (polzenites) of the Bohemian Massif / Krmíček, L., Ulrych, Jaromír -- In: Mineralogical Magazine -- Roč. 77, č. 5 (2013), s. 2376-2376
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recently formed secondary minerals from the Kladno Coal District
Recently formed mineral phases on burning mine dumps in Radvanice
Recently formed minerals of the caustic origin from Bílina
Recentné foraminifery z centrálnej rovníkovej oblasti Pacifického oceánu
Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne / Brichta, Roman, Broska, Igor -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976 / Kvitkovič, Jozef, Vanko, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 345-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní a fosilní mořská anoxická a sedimentační prostředí
Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 176-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 161-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní druhotné minerály kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř) / Brož, Milan, Horálek, Josef, Kotková, Jana, 1963-, Nehybka, Vladimír, Novotný, Oldřich, 1942-, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 11 (128), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím / Eckhardt, Pavel, Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 6 (2009), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru / Kalvoda, Jan, 1943-, Nikonov, Andrej A. -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 94-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru / Kalvoda, Jan, 1943-, Nikonov, Andrej A. -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 124-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 124128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ