Listování
od 

Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976 / Kvitkovič, Jozef, Vanko, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 345-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní a fosilní mořská anoxická a sedimentační prostředí
Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 176-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 161-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní druhotné minerály kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř) / Brož, Milan, Horálek, Josef, Kotková, Jana, 1963-, Nehybka, Vladimír, Novotný, Oldřich, 1942-, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 11 (128), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím / Eckhardt, Pavel, Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 6 (2009), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru / Kalvoda, Jan, 1943-, Nikonov, Andrej A. -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 94-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru / Kalvoda, Jan, 1943-, Nikonov, Andrej A. -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 124-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 124128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou / Fediuk, František, 1929- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní pohyby - úvod do diskuse / Pick, Miloš -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 106-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru / Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 109-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní stadium deformace svrchnoeocenního peneplénu v severočeské pánvi / Domácí, Luděk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina) / Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní tektonická aktivita v oblasti severně od Šternberka (Nízký Jeseník) - současné znalosti
Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc) / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana, Sýkorová, Zdenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)