Listování
od 

Rediscovery of probably the oldest described trilobite specimen from the Barrandian area (Czech Republic) / Budil, Petr -- In: The Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Roč. 16, č. říjen (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rediscovery of the New Cave on the Damil Hill
Redox potential of natural environment and influence of antropogenic activity
Redox zonality at site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic / Čížek, Jiří, Datel, Josef, Šráček, Ondřej, Topinková, Barbora, Vencelides, Zbyněk (2004) -- In: International Seminar in Hydrogeology and Remediation -- ISBN 80-86690-25-3 -- s. 336-336
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reduction of structural iron in smectites by microorganisms / Komadel, Peter, Stucki, Joseph W., Wilkinson, Henry T. -- In: The Sixth Meeting of the European Clay Groups EUROCLAY' 87 - Summaries-Proceedings -- s. 322-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Reduction of toxic elements emissions from AFBC combustion of lignites / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: 13th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA'98. 2, Summaries. -- s. 129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites / Grygar, Tomáš, Komadel, Peter, Mehner, H. -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 33 (1998), p. 593-599
Zdroj: ČGS (UNM)
Redukce ozonové vrstvy očima politiků, veřejnosti a masmédií / Cílek, Václav -- In: Ozonová vrstva Země -- s. 56-61
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Veselský, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 333-344
Zdroj: ČGS (UNM)
REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites / Klika, Zdeněk, 1943-, Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miroslava, Orel, Petr, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 20 (1989), p. 65-83
Zdroj: ČGS (UNM)
REE-bearing marble from Horní Dunajovice (Lukov Unit, Moravicum) in Western Moravia
Ree carbonates and Ti-Nb-Ta and Y oxides as accessory minerals of the metarhyolites from the Ještěd Crystalline Complex
REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites / Goldstein, S., Kempe, U., Klemm, W. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1995), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
REE in iron-manganese nodules from Pacific ocean
REE in tektites / Bouška, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku / Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 422-437
Zdroj: ČGS (UNM)
REE-oxyfluorides from the Cínovec granitic cupola, Czech Republic
REE, oxygen isotopes and fluid inclusions in carbonate rocks