Listování
od 

Redukce ozonové vrstvy očima politiků, veřejnosti a masmédií / Cílek, Václav -- In: Ozonová vrstva Země -- s. 56-61
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Veselský, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 333-344
Zdroj: ČGS (UNM)
REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites / Klika, Zdeněk, 1943-, Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miroslava, Orel, Petr, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 20 (1989), p. 65-83
Zdroj: ČGS (UNM)
REE-bearing marble from Horní Dunajovice (Lukov Unit, Moravicum) in Western Moravia
Ree carbonates and Ti-Nb-Ta and Y oxides as accessory minerals of the metarhyolites from the Ještěd Crystalline Complex
REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites / Goldstein, S., Kempe, U., Klemm, W. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1995), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
REE in iron-manganese nodules from Pacific ocean
REE in tektites / Bouška, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku / Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 422-437
Zdroj: ČGS (UNM)
REE-oxyfluorides from the Cínovec granitic cupola, Czech Republic
REE, oxygen isotopes and fluid inclusions in carbonate rocks
REE phosphates in shales of the Barrandian Lower Paleozoic (Central Bohemia, Czechoslovakia)
REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians) / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 415-426
Zdroj: ČGS (UNM)
REE-Y-U-Th rich accessory minerals in topaz-albite granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic) / René, Miloš -- In: Journal of Conference Abstracts -- ISSN 1362-0886 -- Roč. 6, č. 1 (2001), s. 681
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
REE zoning in garnet and leucogranulite formations / Harley, Simon L., Kotková, Jana, 1963- -- In: What drives metamorphism and metamorphic reactions: heat production, heat transfer, deformation and kinetics? - Abstracts and Programme -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Reef-dwelling Gypiduloid brachiopods in the Lower Silurian Attawapiskat Formation, Hudson Bay Region / Jin, Jisuo -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 79, no. 1 (2005), p. 48-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Referate der Vortraege und Poster Gemeinschaftstagung der Deutschen und der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaften (Variant.)
Referate der Vortraege und Poster Gemeinschaftstagung der Deutschen und Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaften (Variant.)
Referate der Vörtrage und Poster 74.Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 9. bis 12. September 1996 in Kiel (Variant.)
Referate der Vorträge und Poster 75.Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 15. bis 19. September 1997 in Köln (Variant.)