Listování
od 

Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 57, č. 5 (2009), s. 194-198
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Refunds for mined space, reserves for asanation, recultivation and damage. Symposium Mining town Příbram
Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů / Fousek, M., Hanzlík, Josef, Maršálko, P., Pastuszek, F., Tourková, J. -- In: Slovak -- Roč. 3, č. 12 (1994), s. 23-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa / Fottová, Daniela, 1951-, Hruška, Jakub, 1964-, Oulehle, Filip, 1979- -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 8 (2001), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Regeneration and reclamation of sliding area in Čepirohy dump
Regeneration management of landscape affected with mining using information technologies and visualization
Regime of Electrical Conductance as a Manifestation of some Properties of Landscape Structure Case Study Model Territory Bzince
Region Kunštátu na Moravě - vnitřní periferie České republiky / Vaishar, Antonín -- In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst -- s. 5-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Regional albitization of granites of the Moldanubian Pluton southwest of Rožmberk nad Vltavou
Regional assessment of mineral raw material prognostics in the Spišsko-gemerské rudohoríe Mts.
Regional atlases and atlases of big cities / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Voženílek, V. -- In: Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005) -- s. 99-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Regional characteristic of loesses of the Czech Republic
Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic) / Mach, Karel, 1964-, Matys Grygar, Tomáš -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 88, no. 3 (2013), p. 557-571
Zdroj: ČGS (UNM)
Regional clarkes : possibilities and limits of their applications in the Erzgebirge (GDR)
Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments / Bábek, Ondřej, Matys Grygar, Tomáš, Mihaljevič, Martin, Nováková, Tereza, Sedláček, Jan, Strnad, Ladislav -- In: Water, Air, and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Roč. 223, č. 2 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Regional correlation analysis between seismic heterogeneity in the lower mantle and subduction in the last 180 myr: implication for mantle dynamics and rheology / Čadek, O., Čížková, H., Slancová, Alice -- In: International workshop Geodynamics of Lithosphere and Earth's Mantle. Programme. Abstracts -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Regional correlation analysis between seismic heterogeneity in the lower mantle and subduction in the last 180 Myr: implications for mantle dynamics and rheology / Čadek, O., Čížková, H., Slancová, Alice -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 151, 2/4 (1998), s. 527-537
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Regional Distribution of Chromium and Nickel in Moldanubian MORB-derived Amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 25 (1995), p. 21-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Regional Earthquake Catalogue and Focal Regions in Central Europe / Procházková, Dana, Šimůnek, Pavel -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 13(111) (1999), p. 5-82
Zdroj: ČGS (UNM)