Listování
od 

Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice) / Buchtele, Josef, Čech, Stanislav, 1951-, Hrkal, Zbyněk, Jakeš, Petr, 1940-2005, Kobr, Miroslav, 1940-, Krásný, Jiří, Mls, Jiří, Šantrůček, Jaromír, Šilar, Jan, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů / Vilímek, Vít, 1959- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 4 (2003), s. 309
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska / Chlupáčová, Marta, Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR / Šalanský, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 5 (1983), s. 275-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice / Červený, Aleš, 1974- -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 88-89, 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru / Dimitrovský, Konstantin, Štrudl, Milan, Vaněk, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 9 (1998), s. 292-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionalni podzemni istraživački centar Josef
Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy / Hanslian, Milivoj, Procházka, Lubomír, Valeš, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální prvky ve výuce přírodopisu / Sova, František -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 36, č. 2 (1984), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální seizmická síť Střední Čechy
Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky / Krejčiřík, Libor, Šponar, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální šlichová prospekce České republiky / Abraham, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální šlichová prospekce České republiky / Abraham, Miloš, Švestka, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální šlichová prospekce České republiky / Abraham, Miloš -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální transfer faktor ve středních Čechách
Regionální typizace skarnů Fe Českomoravské vrchoviny
Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách / Jakeš, Petr, 1940-2005, Patočka, František -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální výzkum a geologické mapování / Eliáš, Mojmír, Roth, Zdeněk, 1914-, Zoubek, Vladimír -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s.11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální výzkum radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)